Buitenaards leven

De kans dat er buitenaards leven in het universum aanwezig is, is statistisch gezien groot. Van de duizenden geregistreerde en onderzochte ufo meldingen (zie o.a. Project Blue Book), blijkt ruim 5 % onverklaarbaar te zijn. Deze zijn dus niet toe te schrijven aan weerballonnen, atmosferische verschijnselen, meteorieten, satellieten, andere vliegtuigen, etc. Het gaat hierbij om getuigenissen van velerlei aard: radarwaarneming, het vastleggen op foto- en film, ooggetuigenverslagen van mensen die men betrouwbaar acht (astronauten, piloten, militairen, politiemensen, etc.) en fysiek bewijs.

Momenteel worden er veel meldingen geregistreerd, waaronder waarnemingen van ufo’s boven Nederland. Onlangs werd er in de media wereldwijd melding gemaakt van een gigantische vortex boven Noorwegen. Het werd beschreven als een gloeiende ronddraaiende bol die ringen van licht uitstootte. Men probeerde deze toe te schrijven aan mislukte raketproeven van de Russen, maar deze verklaring bleek niet houdbaar. Boven Rusland en China zag men soortgelijke verschijnselen.

In de omgeving van Wiltshire (Engeland) worden veel onbekende vliegende objecten waargenomen. Er is een direct verband geconstateerd tussen deze objecten en het ontstaan van graancirkels. Het leger bevestigt dit. De graancirkelpatronen zijn divers van aard. Je onderscheidt daarbij duidelijk de hand van de maker. De makers behoren tot verschillende soorten rassen/groeperingen. De verschillende soorten aliens die men onderscheidt zijn: Arcturians, het Zeta-volk, Pleiadians, Hybrids, Nordics, Reptilians, Greys, etc.