Heilige Geometrie

Heilige Geometrie (opgebouwd uit Gulden Snede golven) wordt ook wel ‘de Taal van het Licht’ genoemd. Als je bedenkt dat licht energie is en ALLES uit energie bestaat, dan ligt geometrie aan de basis van de hele schepping.

De Gulden Snede is een wiskundige verhouding die overal in de natuur verschijnt. Deze proportie verdeelt een lijn in twee ongelijke delen, waarbij de verhouding van de gehele lijn tot het grote deel hetzelfde is als de verhouding van het grotere deel tot het kleinere deel. Als we de gehele lijn de waarde 1 geven, dan is de Gulden Snede 0,61803. Van oudsher wordt deze proportie als de ultieme verhouding van perfectie, harmonie en soms zelfs goddelijkheid beschouwd.

De beroemde Fibonacci reeks vormt de basis uitgangspositie voor de Gulden Snede. Deze reeks wordt gevormd door telkens de voorgaande twee getallen bij elkaar op te tellen, wat resulteert in de volgende oneindige reeks: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 … etc. De verhouding tussen elke twee opvolgende getallen is bij benadering de Gulden Snede.

Zowel in kunst, architectuur als muziek komt men de Gulden Snede tegen. Voorbeelden hiervan zijn de Mona Lisa, de Notre Dame, de piramides in Egypte en zelfs muziekstukken van Mozart en Bartok. Ons lichaam, gezicht en hartslag bestaan ook uit deze verhouding, tot op celniveau aan toe. Ook bij dieren en planten komt men deze verhouding tegen.

De meeste graancirkels die ik ben tegengekomen zijn opgebouwd volgens de wetten van de Heilige Geometrie. De frequenties die zijn geďntegreerd in deze geometrische vormen resoneren met ons onderbewustzijn. Als we ons in de nabijheid van deze geometrische vormen bevinden, kunnen we bepaalde gevoelens van welbehagen, herkenning en blijdschap ervaren. Deze resonantie kan ook helend werken.